Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencileri’ nin Dikkatine,

Yüksek Öğretim Kurulu, Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 11.03.2016 tarih ve 75850160 104.01.01.01-14755 sayılı yazısı onayı ile 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren Adalet Meslek Yüksekokulumuz da %100 Türkçe Eğitim Programa geçiş yapılması uygun görülmüştür.

Karma Eğitim (%30 İngilizce) Programına tabi olup, Türkçe Eğitim Programına geçmek isteyen öğrencilerimizin dönem sonu itibariyle “Muvafakatname” vererek Türkçe Eğitim Programına geçmeleri mümkün olacaktır.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerimizin Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüze gelmeleri halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü