ADLM 1003-HKUK 2515 Ders İptali!!!

ADLM 1003 Temel Hukuk Bilgisi ve HKUK 2515 Yargı Örgütü dersleri

21 Kasım 2018 Çarşamba günü  Öğr. Gör. Güven SÜSLÜ’nün raporlu/izinli

olması sebebiyle  yapılmayacaktır.