Ders Yeri Değişikliği: ADLM 2505

“ADLM 2505 Kalem Mevzuatı ve İşlemleri” dersi 06 Aralık 2018 Perşembe günü Y-213 no.lu sınıfta yapılacaktır.