Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine

Sevgili Öğrencilerimiz,

05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 18 inci ve geçici 12 inci maddeleri hükümleri uyarınca staj yapan öğrencilere, aynı kanunun 25 inci maddesi gereği ödeme yapılabilmesi mümkün olmaktadır.  Staj yaptığınız birimlere (Adliye, Avukat bürosu, Noterlik vs.) başvurarak staj süreniz boyunca, staj yaptığınız birim tarafından size ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin belge almanız gerekmektedir. Alınan belgenin tarayıcıdan geçirilerek ya da fotoğrafının çekilerek en geç 01 Haziran 2017 Perşembe tarihine kadar aşağıdaki mail adreslerine e-posta yolu ile göndermeniz ve  mutlaka mailin konu kısmına öğrenci ad ve soyad yazmanız istenmektedir.  Belgenin gönderilmemesi stajınızın geçersiz sayılması sonucunu doğuracaktır.

Saygılarımızla,

emel.sen@yasar.edu.tr 
guven.suslu@yasar.edu.tr